België gul voor hoofdstad


BRUSSEL -- Volgend jaar stopt de federale overheid Brussel ruim drie miljard frank toe voor zijn rol als hoofdstad. Niet minder dan acht ministers of hun vertegenwoordigers ondertekenden gisteren het samenwerkingsakkoord hierover, tussen de federale overheid en het Brusselse Gewest.

Sinds 1993 krijgt Brussel een jaarlijks bedrag van de federale overheid voor grote infrastructuurwerken. Terwijl het bedrag tussen 1993 en 1999 telkens schommelde rond de twee miljard frank, wordt het ...

Niet te missen