BRUSSEL -- Alle Vlaamse bedrijven en particulieren moeten begin 2001 kunnen shoppen op een volledig vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. Met dat standpunt dringt de CVP aan op een forse versnelling van de liberaliseringsaanpak. De Vlaamse christen-democraten bogen zich gisteren ook over het lot van de Vlaamse telecomoperator Telenet: zij vinden dat de gemeenten aandeelhouder van Telenet moeten blijven.

De CVP vindt dat de gemeenten aandeelhouder van Telenet moeten blijven, ook al versmelt of fuseert Telenet met een buitenlandse sectorgenoot. Een volledige verkoop wijzen de christen-democraten af, maar ze waarschuwen wel dat de gesprekken over de toekomst van Telenet niet geblokkeerd mogen worden. De CVP stelt vast de Vlaamse minister van Openbare Werken, Steve Stevaert, naar een blokkering streeft.

De christen-democraten dringen erop aan dat de Vlaamse regering de gemeentebesturen toelaat om de komende maanden beslissingen te nemen omtrent Telenet. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht -- in oktober 2000 -- geldt normaal de regel dat gemeenten zich moeten onthouden van beslissingen die vooral gevolgen hebben voor de toekomstige bestuurders.

Ten slotte dringen de Vlaamse christen-democraten aan op een volledig inbreng van het kabelnet in het Vlaamse telefoonbedrijf.

Verder dringt de CVP aan op een versnelde vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in België. Eind 2001 is de streefdatum, verklaarde Vlaams parlementslid Eddy Schuermans. De elektriciteitswet uit het voorjaar 1999 stelt dat de stroomdistributeurs -- stuk voor stuk intercommunales -- pas eind 2005 een gedeeltelijke vrijheid en pas begin 2007 de volledige vrijheid krijgen om voor hun klanten -- kmo's en particulieren -- op zoek te gaan naar de goedkoopste energie.

Een versnelde vrijmaking levert de gezinnen meer op dan een eenmalige prijsdaling van 600 frank, zoals minister Steve Stevaert (SP) voorstelt, oordeelt de CVP. De CVP schat dat met een versnelde liberalisering een gemiddeld gezin 3.000 frank per jaar kan besparen.

De Vlaamse christen-democraten vinden wel dat de gemeenten intussen niet in de kou mogen blijven staan. Om zich te kunnen aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden is het noodzakelijk om de sperperiode van tweemaal zes maanden voor en na de gemeenteraadsverkiezingen op te heffen. De CVP is ervan overtuigd dat de liberalisering de gemeenten een pak inkomsten gaat kosten, maar dat moet volledig gecompenseerd worden door de federale en Vlaamse overheid. Die twee gaan wellicht -- door extra inkomsten uit de venootschapsbelasting -- financieel profijt halen uit een vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig