,,Huurlingen'' noemen de Belgische piloten van de Belgian Cockpit Association hun collega's van het bedrijfje Express One, waar de sociale inspectie afgelopen weekend huiszoekingen deed.

De techniek van de uitvlagging bestaat niet alleen in de luchtvaartsector, maar ook in andere sterk geïnternationaliseerde sectoren en in andere landen dan België. Denk maar aan de Franse patrons van transportbedrijven, die enkele weken geleden de grenzen blokkeerden uit protest tegen de 35-urige werkweek. Zij kwamen met zeer gelijkaardige klachten over buitenlandse concurrenten die werken met goedkopere, vaak Oost-Europese chauffeurs.

In een economie die steeds internationaler wordt, komt het er voor veel bedrijven op aan vooral hun kosten te drukken om te overleven. En dat gaat vaak ten koste van sociale voorzieningen en veiligheid.

Men kan dat -- terecht -- betreuren en de overheid moet optreden tegen sociaal onaanvaardbare en onveilige toestanden. Maar die vaststelling mag ons anderzijds niet blind maken voor het feit dat misbruiken veel minder vaak zouden voorkomen als de lasten op arbeid in ons land niet zo hoog zouden zijn.

Als daar niet snel substantieel verandering in komt, dreigen fenomenen als ,,uitvlagging'' en zelfs zwartwerk alleen maar toe te nemen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig