GENT -- Het Gentse hof van beroep zegt in een arrest dat de textielgroep Beaulieu de staatssteun moet terugbetalen die ze in 1983 ontving voor de overname van het kunstvezelbedrijf Fabelta in Zwijnaarde.

Daarmee bevestigt het hof een uitspraak van de rechtbank van koophandel in Gent uit 1994, meldde de tv-zender Kanaal Z gisteren.

Beaulieu kreeg de 725 miljoen frank staatssteun in 1983 van de toenmalige minister van Economische Zaken, Mark Eyskens, voor de overname van het failliete Fabelta-Zwijnaarde. De textielgroep van de familie De Clerck bracht zelf 200 miljoen frank in.

Volgens Eyskens was de steun meer dan verantwoord. De overname-operatie redde meer dan de helft van de 600 banen bij Fabelta. Onrechtstreeks won de overheid miljoenen, door besparingen op de werkloosheidsuitkeringen en nieuwe belastingen en sociale lasten, luidde het.

Maar volgens de Europese Commissie vervalste de 725 miljoen staatssteun die Beaulieu kreeg de concurrentie, wat in strijd is met de Europese regels. De Europese Commissie, daarin gevolgd door het Europese Hof van Justitie, eiste dat de Belgische overheid de onterecht toegekende steun zou terugvorderen.

Beaulieu voerde aan door de Belgische overheid te zijn misleid. Het hof van beroep volgde die redenering niet. Het oordeelde dat een bedrijf dat staatssteun ontvangt, zelf moet nagaan of die steun wel rechtmatig is en de goedkeuring heeft van de Europese Commissie.

Omdat Beaulieu ook intresten moet betalen op het bedrag, loopt de rekening op tot ongeveer 1,3 miljard frank. Ongeveer 1 miljard frank daarvan staat al sinds de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank van koophandel in 1994 op een geblokkeerde rekening.