Omvangrijk communautair akkoord / Zenner moet fiscale fraude bestrijden / Sociale uitgaven domineren in 2001

Regering spreidt beloften over zes jaar


De regering spreidt beloftes over zes jaar
© ep
BRUSSEL -- De regering Verhofstadt I bereikte gisteren vrij gedetailleerde akkoorden over haar belangrijkste beleidspunten de volgende jaren, en over de financiering daarvan. Met de deelstaatregeringen en de Volksunie sloot ze een commmunautair akkoord. De financiering van al die plannen wordt vergemakkelijkt door de spreiding ervan in de tijd, ver over het einde van de huidige zittingsperiode in 2003.

De regering bereikte gisterennamiddag, na 21 uren ononderbroken onderhandelen, overeenstemming over de meeste grote lijnen van de begrotingsverklaring die ze vanmiddag moet afleggen in het parlement. ...

Niet te missen