Twee jaar na hun eerste poging lijkt het idee om Glaxo Wellcome en SmithKline Beecham samen te voegen verstandiger dan ooit. In een sector waar omvang wel degelijk belangrijk is, zou zo'n groot fusieconcern kunnen uitgroeien tot een van de efficiëntste machines ter wereld om nieuwe medicijnen te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Alle bouwstenen voor een nieuwe groep zijn aanwezig: een gecombineerd wereldwijd marktaandeel van zowat 7,5 procent, de grootste verkoopafdeling ter wereld en een budget voor onderzoek en ontwikkeling ten belope van 4 miljard dollar (160 miljard frank). En door de technologische vooruitging is het onderzoek naar geneesmiddelen tegenwoordig niet langer een kansspel: als de financiële middelen toenemen, verhoogt de productiviteit effectief.

Voor de beleggers zijn aan de poging van de groep om uit te groeien tot een heus marketing- en R&D-centrum zowel voor- als nadelen verbonden. Op korte termijn houdt die strategie in dat een flink stuk van de kostenbesparingen die door de fusie verwezenlijkt worden, wellicht opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd zullen worden. Als we uitgaan van een bescheiden kostenbesparing van 5 procent op de verkoop binnen de drie jaar kom je al meteen aan 1,1 miljard pond (bijna 72 miljard frank).

Na belastingen en correctie voor verwachte inflatie en op basis van een koers/winstverhouding van 10 tot 15 zou dat op de beurs vertaald worden in een waardestijging van zo'n 6 tot 9 miljard pond (pakweg 400 tot 600 miljard frank). Vergelijk dat bedrag maar eens met de 6 miljard pond waarmee de gezamenlijke beurskapitalisatie van beide groepen vrijdag is toegenomen.

Maar positief is dan weer dat die opnieuw geïnvesteerde kostenbesparingen de langetermijnreturn flink de hoogte in zouden moeten jagen, wat dus voor schitterende opbrengsten zou zorgen. Gewogen voor het jaar 2000 lieten beide groepen voor de fusiegeruchten losbarstten een koers/winstverhouding van 30 noteren.

De grootste concurrent, Pfizer, noteerde op een k/w van 36. Maar Pfizer voorspelt wel een groei over drie jaar van 24 procent als het warner-Lambert koopt. Glaxo/SmithKline zal veeleer rond 15 zitten. Glaxo heeft dus nog werk voor de boeg.