BRUSSEL -- Het ministerie van Justitie is nog op zoek naar negen fiscale rechters. 19 van de 28 zetels voor fiscale rechters zijn al bezet. Vooral Vlaanderen en Brussel kampen met een gebrek aan belangstelling. Inmiddels hebben al 2.415 belastingplichtigen een geschil met de fiscus voorgelegd aan de nieuwe fiscale rechtbanken.

Dat blijkt uit een antwoord van de minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), op een vraag van Jo Van Deurzen (CVP). Sinds 6 april zijn de fiscale rechtbanken bevoegd voor alle nieuwe betwistingen tussen de belastingplichtige en de fiscus. Op die manier is de belastinginspecteur niet langer tegelijk rechter en betrokken partij.

Iedere provincie heeft één fiscale rechtbank. Die zetelt in de rechtbank van de provinciehoofdstad. In de provincies Antwerpen en Limburg staan nog twee van de zes stoelen leeg. In Brussel zijn ze niet eens halverwege: drie benoemingen voor negen vacatures. In de hoofdstad zijn zelfs geen verdere kandidaten meer te vinden. De provincies Oost- en West-Vlaanderen kennen hetzelfde probleem: drie van de vier vacatures zijn volzet, maar er is geen bekwame vierde kandidaat meer.

In Wallonië zijn alle fiscale rechters benoemd. Volgens Verwilghen stelt in Brussel vooral de tweetaligheid problemen. En dan wordt het uitkijken naar 1 april 2001. Op die dag gaan alle dossiers die nog niet afgehandeld zijn voor de fiscus over naar de fiscale rechtbanken. De belastingen hebben nu een achterstand van 180.000 zaken. Om die allemaal te kunnen behandelen, zullen misschien zelfs 170 fiscale rechters nodig zijn, voegde Verwilghen eraan toe.