BRUSSEL -- Het project van de grote Belgische retailgroep die drie beursgenoteerde distributiegroepen zou verenigen -- E5-Mode (SCF), Brantano en Mitiska -- is van de baan. In de plaats komt er een doorstart voor Mitiska via schoenendistributeur Brantano. Daarmee komt een einde aan maanden van onzekerheid.

De creatie van de ,,grote Belgische retailgroep'' werd in essentie gestuurd door financiële beweegredenen. De beursgenoteerde holding SCF, de koepel boven de winkelketen E5-Mode, heeft een sterke balans en is vrijwel schuldenvrij. Een fusie met Mitiska en Brantano zou het balansonevenwicht van Mitiska weggewerkt hebben. Het zou ook vermijden dat Mitiska zijn schuldenlast moet terugdringen via een naakte verkoop van zijn deelneming van 42 procent in Brantano.

Het grote fusieproject verkopen aan de markt zou inspanningen gevraagd hebben. Het zou betekenen dat uiteenlopende winkelketens zoals de textielgroep E5-Mode, schoenendistributeur Brantano of een ,,wooninrichtingconcept'' als Idé onder één koepel zouden komen. Die zouden dan gestuurd worden door ondernemers als Joris Brantegem (Brantano), Etienne Kaesteker (E5-Mode) en het duo Luc Geuten en Leon Seynave. Dat zijn wel erg veel kapiteins aan boord. En dan is nog niets gezegd over de plaats van het managementteam van Brantano. Ook de vraag hoe Emiel Lathouwers (voor 50 procent eigenaar van AS Adventure) tegen het geheel aankeek, was nog niet beantwoord.

De drie genoteerde maatschappijen hebben ook elk hun specifieke minderheidsaandeelhouders, zij het dat dit bij SCF het gemakkelijkst lag omdat Sofinim (AvH) met een belang van 9 procent niet erg zwaar woog.

De intrede van SCF in het verhaal had veel te maken met de vriendschap tussen Joris Brantegem (strateeg achter Brantano) en Etienne Kaesteker, stichter van E5-Mode. Beiden werkten al regelmatig samen bij het ontwikkelen van vastgoedprojecten.

De identiteitsverschillen tussen Brantano en E5-Mode waren groot. Brantano getuigde van een kwajongensachtige communicatie en heeft ondanks de problemen in Nederland het karakter van een groeibedrijf dat in Engeland en Denemarken sterke prestaties neerzet. E5-Mode, dat sterk saneerde in Frankrijk en Wallonië, roept dat beeld veel minder op, maar heeft wel cash.

Veel tijd heeft SCF aan de ,,grote retailholding'' niet besteed. De groep had vooral interesse voor AS Adventure, dat voor 50 procent in handen is van Mitiska. ,,En dat zijn we vandaag ook nog'', zei Etienne Kaesteker vrijdag. Kleding speelt een belangrijke rol in het productengamma van deze winkelketen voor trekkers.

Luc Geuten en Leon Seynave wilden wel praten over een gedeeltelijke exit, maar niet over een volledige. In essentie wou het duo actief blijven in de retailsector. Dat was ook de basishouding van Joris Brantegem, die er niets voor voelde te gaan rentenieren door zijn aandelen Brantano te verkopen.

De voorwaarden waartegen SCF in de grote fusie wou stappen, bleken voor de andere partners rond de tafel onaantrekkelijk. Daarop werd recentelijk besloten om het fusieproject af te slanken. Brantegem en het duo Geuten en Seynave blijven partners door hun belangen te stroomlijnen.

Zowel Brantegem als Mitiska participeren in elkaars structuren. De Gimv speelt een rol op het niveau van Mitiska. In het nieuwe project -- dat nog belangrijke technische hindernissen moet nemen -- fuseert Brantano met Mitiska en wordt het schuldenprobleem opgelost via een publieke kapitaalverhoging. Er wordt uitgegaan van 30 tot 40 miljoen euro. De moeilijke dossiers worden afgezonderd door een beschot in te bouwen. Uiteindelijk blijft één genoteerde groep over (New Brantano).

De afgezonderde dossiers hebben te maken met Netfund Europe, de Carpetlandwinkels in Frankrijk en Zwitserland, de afwikkeling van Interiors for Europe en enkele kleinere dossiers. Die afdeling dooft uit en kan financieel en juridisch de kern niet beïnvloeden. New Brantano is dan in essentie opgebouwd rond het huidige, genoteerde Brantano en het 50-procentbelang in Idé, Fun en AS Adventure.

Het project betekent dat het duo Geuten en Seynave een liquidatie á la GIB Group vermijdt en dat ook Brantegem niet tegen zijn zin hoeft te rentenieren. Blijft de vraag hoe de markt zal reageren op het idee van een kapitaalverhoging. De banken zijn, sinds de verkoop van Carpetland Benelux, minder een punt van zorg.