Socialisten willen snel gaan in discussie

Senaat bespreekt volgende week migrantenstemrecht


BRUSSEL -- Vandaag roept Ludwig Vandenhove (SP.A), de voorzitter van de senaatscommissie Binnenlandse Zaken, het bureau van zijn commissie bijeen om de bespreking van het migrantenstemrecht vast te leggen. Hij wil volgende dinsdag al starten met de bespreking van de ingediende wetsvoorstellen over de kwestie.

Alle meerderheidspartijen, uitgezonderd de VLD, hebben al wetsvoorstellen ingediend om stemrecht voor migranten mogelijk te maken op gemeentelijk (en provinciaal) niveau. Ook Ecolo en CDH dienden een ...