De Europese Unie is bereid compensaties te betalen aan de Verenigde Staten om een einde te maken aan de twaalf jaar oude rel omtrent hormonenvlees. Dat verklaarde de ambassadeur van de Europese Unie in Washington, Günter Burghardt.

Europa verbiedt het gebruik van hormonen, in de Verenigde Staten mogen enkele hormonen worden gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat Europa de invoer van Amerikaans vlees verbiedt, tot woede van de Amerikanen. Die mogen van de Wereldhandelsorganisatie als vergelding op in totaal 116 miljoen dollar aan Europese voedingsproducten extra invoerheffingen opleggen.

Europa zou het conflict nu willen bijleggen door de Amerikanen compensaties te bieden. De Franse president Jacques Chirac, die momenteel de Europese Unie voorzit, zal dit plan verdedigen in een brief aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Bill Clinton. Clinton en Chirac proberen de aanslepende handelsconflicten op te lossen in het vooruitzicht van de Amerikaans-Europese top in december.