Ook België kan Pierre Chevalier vervolgen


BRUGGE -- Het in Zwitserland aangeklaagde contract tussen de Zweed Krusell en oplichter Jean-Claude LaCote, waarbij Pierre Chevalier als advocaat optrad voor die laatste, is in Brugge getekend. Dat betekent dat het Belgische gerecht bevoegd is om de advocaat-politicus te vervolgen, mocht blijken dat hij zich aan (medewerking bij) oplichting en misbruik van vertrouwen heeft bezondigd.

Voor die misdrijven heeft een Zwitsers onderzoeksrechter de ex-staatssecretaris in verdenking gesteld. Het Zwitserse en Belgische gerecht moeten afspreken ...

Niet te missen