Overheid kijkt begerig naar overschotten in sociale zekerheid

ANALYSE. Beetje opslag zonder loonsverhoging kan


BRUSSEL -- Een opslag zonder loonsverhoging, het kan wellicht in 2001. De regering zegt wel aan de sociale partners dat ze volgend jaar veel minder geld heeft dan verwacht, maar er zal toch wel iéts zijn om een belastingverlaging toe te kennen aan de werkenden.

Werkenden houden dan netto meer over van hun loon en zien zo hun inkomen stijgen zonder dat een (grote) loonsverhoging nodig is. Het was een van de eisen van de sociale partners, vakbonden en werkgeversorganisaties ...

Niet te missen