N-VA wil veiligheid in grondwet


©ep
BRUSSEL -- Het recht op veiligheid moet worden ingeschreven in de Grondwet. N-VA-voorzitter Geert Bourgeois heeft daarover een wetsvoorstel klaar. Bourgeois wil niet alleen dat veiligheid centraal komt te staan in het beleid van de overheid, hij wil ook duidelijk maken dat het thema niet het monopolie is van extreem-rechts.

Na de grondwetsherzieningen van 1970, 1980, 1988 en 1993 hebben de media de constitutionalisten opnieuw verbannen naar hun kantoor aan de universiteit. Regeringen kregen opnieuw oog voor andere zaken dan de zoveelste fase van de staatshervorming en de tijd dat beschouwingen over de (toenmalige) artikels 59 bis en 107 quater van de grondwet maandenlang goed waren voor voorpaginanieuws, is alleen nog interessant voor politieke geschiedschrijvers.Het doet Bourgeois er evenwel niet voor terugdeinzen ...