,,Lijst van door vakbonden geschrapte blokmilitanen onwettelijk''

Klacht van Vlaams Blok bij privacycommissie


BRUSSEL -- Het Vlaams Blok dient klacht in bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De partij heeft de indruk dat de drie vakbonden, bij het schrappen van Vlaams Blok'ers als lid, vervallen in onwettige praktijken.

Het Vlaams Blok verspreidde dinsdag een brief van gewestelijk ABVV-secretaris Eddy Van den Broeck aan zijn plaatselijke ACV-collega Piet Callens. Daarin wordt verwezen naar een gezamenlijke afspraak ...