BRUSSEL -- Notarissen ondervinden sinds begin deze maand grote moeite om de oprichtings- en wijzigingsakten van vennootschappen in het Staatsblad gepubliceerd te krijgen. Terwijl in juli normaal vijf- tot zeshonderd aktes per dag gepubliceerd worden, komt het aantal deze maand op sommige dagen niet boven de honderd uit.

De oorzaak van de problemen is een nieuw formulier, dat inschrijving van de vennootschap in de nieuwe Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) én de publicatie in het Staatsblad mogelijk moet maken. Niet alleen werden de details over het nieuwe formulier pas op het allerlaatste moment bekendgemaakt, ook zit het vol onnauwkeurigheden, waardoor de griffies van de rechtbanken van koophandel het veelal weigeren.

,,De ruimte die voorzien is voor de invulling van het BTW-nummer is bijvoorbeeld veel te klein'', zegt voorzitter Karel Tobback van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. ,,Ook bevat de Nederlandse tekst van het formulier nog Franse zinnen, waardoor het geweigerd wordt door Vlaamse griffies''. Een ander probleem is dat bepaalde wijzigingen wettelijk aan het handelsregister moeten worden doorgegeven, hoewel die instelling na de vervanging door de KBO niet meer bestaat.

De Federatie heeft nu een help-desk en een noodteam ingesteld om de notarissen bij te staan in het oplossen van de problemen. De afgelopen weken is al een vijftigtal berichten naar de leden gestuurd. Het formulier is sinds begin juli ook al verscheidene malen aangepast.

De consequenties voor het bedrijfsleven zijn niet gering. Zolang de aktes niet definitief zijn neergelegd, kan het oprichtingskapitaal niet gedeblokkeerd worden. Benoemingen en ontslagen van bestuurders gaan officieel pas in na publicatie in het Staatsblad. ,,De frustraties nemen dag na dag toe'', zegt Tobback. ,,Dit remt het economische leven''. Ook zelfstandigenorganisatie Unizo heeft zijn ongenoegen over de gang van zaken al uitgesproken. Gedelegeerd bestuurder Kris Peeters spreekt van een ,,dramatische situatie''. Ook buitenlandse ondernemingen die hier actief zijn lijden onder de toestand, zegt hij.

De notarissen waren vragende partij om het desbetreffende formulier af te schaffen en te vervangen door een rechtstreekse elektronische link met de KBO. Maar de overheid zag daarvan af omdat de start van de KBO toch al een haastklus was en men het risico op kinderziektes niet onnodig wilde vergroten. Tobback hoopt vandaag alsnog toestemming te krijgen om de notarissen rechtstreeks op de KBO aan te sluiten, zodra die weer toegankelijk is. Zoals bekend is de internetlink tussen de KBO en de buitenwereld tijdelijk verbroken om softwareproblemen op te lossen.