BRUSSEL -- De Europese Commissie bekijkt vandaag een voorstel van Commissaris voor Interne Markt, Frits Bolkestein, om de verlaagde btw-tarieven te harmoniseren. Het wordt een gevecht om het Brits-Ierse nul-tarief voor kinderkledij te behouden.

Einde dit jaar loopt een experiment af met verlaagde tarieven voor btw voor arbeidsintensieve sectoren. In feite gaat het om een afwijking op de Europees overeengekomen minimum-belastingvoeten van 15% procent (,,laag tarief) en de 5% (verlaagde belastingvoet)om de werkgelegenheid te stimuleren. De experimenten dateren van 1999 en liepen twee jaar. Vorig jaar werden ze verlengd tot einde dit jaar. Nu is er een nieuw evaluatiemoment.

Begin juni zegde de Commissie in een evaluatierapport dat die verlaagde btw weinig effect heeft gehad op de werkgelegenheid. Ze wijst ze er ook op dat de prijzen die de consument uiteindelijk moest betalen voor de betrokken diensten, weinig of geen effect onderging. Met andere woorden, zeggen Commissiebronnen, heeft de verlaagde btw vooral gediend om de inkomsten van de betrokken bedrijven te subsidiëren.

De Commissie zegt daarom dat de verlaging van de btw ,,een verspilling is van begrotingsgeld dat beter kon gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het verlagen van de arbeidskosten of rechtstreeks subsidiëren van jobcreatie.''

Met deze conclusies voor ogen wil Bolkestein nu komaf maken met enkele bestaande uitzonderingen op de btw-regels zoals het nul-tarief dat in het Verenigd Koninkrijk en Ierland geldt voor kinderkledij en kinderschoenen. Ook hier blijkt volgens Commissiebronnen dat de verkoopprijs van kinderkleren en -schoenen in die landen niet wezenlijk verschilt van de prijs in andere EU-landen met normale btw-tarieven.

Tijdens de voorbereidende discussie van het voorstel-Bolkestein maandag, hebben de Britse commissarissen Neil Kinnock en Chris Patten met steun van de Ier David Byrne, zich fel verzet tegen het voorstel om het nul-tarief te schrappen. Ook Frankrijk heeft gisteren op de bijeenkomst van de ministers van Financiën aangedrongen op het behoud van de experimenten en op een verlaagd btw-tarief voor de horeca en de CD-sector. Ook de Belgische minister Didier Reynders wil dat de verlaagde btw voor arbeidsintensieve sectoren behouden blijft, ondanks de conclusies van de Commissie.