BRUSSEL -- De Franse president, Jacques Chirac, krijgt nul op het rekest van de europartners voor zijn vraag naar een versoepeling van het stabiliteitspact. Het pact is flexibel genoeg, zeggen de eurolanden. Frankrijk weet nu al dat het begrotingstekort volgend jaar opnieuw groter zal zijn dan 3 % van het bbp, waardoor er boetes dreigen.

Maandag zei de Franse president tijdens een televisietussenkomst naar aanleiding van de nationale feestdag, dat het pact dat de EU-lidstaten begrotingsdiscipline oplegt tijdelijk soepeler geïnterpreteerd moet worden. Frankrijk zit dit jaar immers met een begroting die 3,7 % van het bbp tekort zal hebben en ook volgend jaar zal het meer dan 3 % zijn. Er is sprake van 3,6 %. De commissaris voor Economie en Financiën, Pedro Solbes, ontkende dat de Franse minister François Mer had bevestigd dat het tekort groter zal zijn dan 3 % zoals de Oostenrijkse minister Grasser beweerde. Solbes zei dat Mer integendeel beloofd had alles te doen om de begroting onder de limiet te houden.

Overigens zei Solbes dat volgens de ramingen van de Europese Commissie het gemiddelde begrotingstekort in de eurozone, dat nu 1,8 % van het bruto binnenlands product bedraagt, zal stijgen met één procentpunt, tot 2,8 %.

De Nederlandse minister van Financiën, Gerrit Zalm, die een ijzeren reputatie heeft opgebouwd als het over Europese begrotingsdiscipline gaat, kon er niet om lachen. De bestorming van de Bastille was een beter idee dan het bestormen van het stabiliteitspact zei de Nederlandse minister. Ook de Oostenrijkse en de Finse minister waren niet over Chiracs suggestie te spreken. De Duitse minister, Hans Eichel, was gematigder. Maar Solbes zei dat het stabiliteitspact flexibel genoeg is om groeistimuli toe te laten en dat overtredingen in de toekomst zullen moeten bestraft worden door de Commissie. De Italiaanse minister van Financiën en EU-voorzitter, Giulio Tremonti -- die zelf op de rand van de overschrijding van de bovengrens van het stabiliteitspact zit -- was korter van stof. ,,Pacta sunt servanda'' (overeenkomsten moeten nageleefd worden) zei hij.

Daarnaast hebben de ministers van Financiën ook voor het eerst het plan voor het stimuleren van de economie besproken. Het belangrijkste luik ervan is de bouw van nieuwe (transport)infrastructuur. Gisteren was daarvoor ook de voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB), Philippe Maystadt naar de Ministerraad uitgenodigd. Tot 2010 heeft de EIB 50 miljoen euro ter beschikking voor leningen tot 2010. Voor Maystadt zal het erop aankomen om projecten te vinden die voldoende inkomsten opleveren, anders wordt het een probleem om de privésector over de brug te halen om de projecten mee te financieren. Tegen het einde van dit jaar moet het plan waarover nog een aardig woordje zal gewisseld worden, rond zijn.