Myriam Van Varenbergh voorzitster CD&V-vrouwen


De Brusselse advocate Myriam Van Varenbergh volgt Sabine de Bethune op als voorzitster van de CD&V-werkgroep Vrouw en Maatschappij. De Bethune is fractievoorzitster in de Senaat geworden.

In het najaar organiseert de ...

Niet te missen