Huiszoekingen bij journalisten onterecht


BRUSSEL -- Vier Belgische journalisten krijgen een morele schadevergoeding van 2.000 euro van het Europees Hof voor de Mensenrechten, omdat het Belgische gerecht ten onrechte huiszoekingen bij hen uitvoerde. De uitspraak is een blamage voor de toenmalige top van de magistratuur.

De journalisten Martine Ernst van de RTBF, René Hasquin en Alain Guillaume van Le Soir en Philippe Brewaeys van Le Soir Illustré kregen op 23 juni 1995 terzelfder tijd ongewenst bezoek van ...

Niet te missen