BRUSSEL -- Minister van Media Dirk Van Mechelen vraagt niet langer dat de leden van Het Vlaams Commissariaat voor de Media alsnog een stapje opzij doen in het dossier van de regionale radiozenders nu het VCM zelf aangegeven heeft daar niet over te piekeren. ,,De commissie moet zich bijzonder sterk voelen om dergelijke houding aan te nemen'', zei Van Mechelen gisteren in een telefonische reactie.

Minister van Media, Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen (VLD) neemt voorlopig geen actie tegen het Vlaams Commissariaat voor de Media. De minister had op Goede Vrijdag gesuggereerd dat de commissieleden beter het evaluatierapport van de regionale radiozenders laten opstellen door de plaatsvervangende leden van het VCM, nadat gebleken was dat het parket het dossier had doorgeschoven naar het Hof van Cassatie.

Het Antwerps parket onderzoekt met name de kwestie van handel met voorkennis in de zaak van de regionale radiozenders. De koers van Think Media, dat 50 procent minus één aandeel heeft van 4FM, schoot op 5 en 6 september in totaal met 45 procent de hoogte in bij voor Think Media zeer ongewone volumes. Enkele dagen later bleek dat 4FM een radiolicentie had binnengehaald.

Het gerecht stelde in dit dossier al heel wat onderzoeksdaden in een poging het lek te traceren. Enkel de drie leden van het VCM zijn nog niet gehoord. Het gaat om voorzitter Henri Coremans, Dirk Albrecht en Johan Boon. Omdat het om rechters gaat, heeft het parket de kwestie doorgespeeld aan het Hof van Cassatie. Dat Hof heeft nog altijd niet beslist wat het gaat doen.

De griffier van het VCM, Roland Masyn, heeft eerder al onder meer in een hoorzitting in het Vlaams Parlement verklaard dat het lek bij één van de leden van het VCM moest gezocht worden. CD&V-fractieleider en ex-minister van Media Eric Van Rompuy zei afgelopen weekend dat het een publiek geheim was dat het Dirk Albrecht is die zijn beroepsgeheim heeft geschonden.

De volgende niet onbelangrijke vraag is aan wie Albrecht de informatie dan zou gelekt hebben. Albrecht reageerde gisteren niet op het verzoek dat De Standaard aan het VCM heeft overgemaakt om te reageren. Ook voorzitter Coremans liet gisteren via het VCM weten geen commentaar te hebben.

De toekenning van de licentie was aanleiding voor Vloro (Radio Contact) om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen Frank Verstraeten en onbekenden. Tot nu toe nam niemand actie tegen het VCM.

Minister Dirk Van Mechelen reageerde op de commotie rond de radiolicenties door de tussentijdse evaluatie te vervroegen. Het VCM werd gevraagd om tegen eind april een rapport op te stellen dat begin mei aan het Vlaams parlement overgemaakt zou worden en behandeld zou worden in een hoorzitting.

Toen Van Mechelen op Goede Vrijdag geconfronteerd werd met nieuws van de doorverwijzing van het onderzoek naar handel met voorkennis naar Cassatie, suggereerde hij dat de drie VCM-leden beter zelf niet het evaluatierapport zouden opstellen maar dat ze dit moesten overlaten aan de (drie) plaatsvervangende leden.

De suggestie van Van Mechelen was een elegante oplossing voor een netelig probleem. Het VCM is een onafhankelijke instelling die bemand is met rechters met bewezen staat van dienst. Voor de minister is het niet evident om hen via een regeringsbeslissing uit hun functie te ontzetten. In plaats van die zware procedure, koos Van Mechelen voor een tussenweg.

Het probleem was dat de minister de tussenweg niet zomaar kon opleggen maar dat het VCM zelf moest bijeenkomen en een beslissing nemen. Het is die beslissing die de commissie vorige week woensdagavond met een communiqué aan het persagentschap Belga wereldkundig maakte.

Volgens het VCM is er geen reden om de tussentijdse evaluatie van de twee erkende landelijke radio-omroepen en de rapportering dienomtrent aan anderen toe te vertrouwen. Het VCM merkt op dat zijn beslissing door geen enkele van de ontvankelijk verklaarde kandidaten ,,voor de Raad van State of voor een ander rechtscollege is bestreden.''

Het VCM kondigde toen ook aan dat op 12 april, afgelopen vrijdag, Q-Music en 4FM door het Commissariaat zouden worden gehoord. Dat is inmiddels gebeurd. Sterker nog: het VCM stelt dat de voorzitter en de commissarissen hun vertrouwen beklemtonen in het onderzoek van het gerecht en de beursautoriteit naar de ,,verklaarbaarheid van bepaalde beursbewegingen''.

Het woord verklaarbaarheid is niet onschuldig. Het VCM lijkt ermee te suggereren dat het geen uitgemaakte zaak is dat het om handel met voorkennis gaat. Waarop het VCM zich baseert, is onduidelijk. Voorzitter Coremans wou gisteren geen toelichting geven.

Volgens betrokkenen vreesde het VCM dat een stapje opzij zetten als schuldbekentenis zou ervaren worden. Omgekeerd brengt de houding van de leden het VCM verder in diskrediet. ,,De commissie moet zich bijzonder sterk voelen om dit standpunt in te nemen'', zei minister Van Mechelen gisteren in een telefonische reactie.

Van Mechelen hoopt dat het gerecht snel uitsluitsel brengt en wil ook dat de auteur van de interkabinettennota in dit dossier zichzelf bekend maakt. Het bestaan van die nota suggereert dat de politici de kwestie van de licenties toch niet volledig aan het VCM hebben overgelaten en mogelijkerwijs toch een rol hebben gespeeld. In de nota werd nagegaan wie de aandeelhouders waren achter de kandidaat-licentienemers. Met andere woorden, wie voordeel zou hebben bij de radiolicenties.

Van Mechelen vestigt nu zijn hoop op de in mei geplande hoorzitting in het Vlaams Parlement over het evaluatierapport.

Gisteren bleek ten slotte dat griffier Masyn van het VCM niet langer op post is. Hij wordt voorlopig vervangen door waarnemend griffier Dirk Pereman. Er komt een procedure om de opvolging definitief te regelen.