BRUSSEL -- Alle bedrijven in Vlaanderen kunnen vanaf 1 februari volgend jaar opleidingscheques aanvragen bij de Vlaamse overheid. Met die cheques kunnen ze opleidingen betalen voor hun personeel bij erkende vormingscentra, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de VDAB. Voor elk bedrijf gaat het maximaal om 6.000 euro (240.000 frank) overheidssteun per jaar. ,,Voor kmo'tjes is dat veel geld'', zegt minister Jaak Gabriëls.

De Vlaamse regering keurde vrijdag de invoering van opleidingscheques goed. Het idee voor dergelijke cheques werd ruim een jaar geleden geopperd door de sociale partners en door de toenmalige minister van Economie, Dirk Van Mechelen. In Wallonië bestaat het systeem al twee jaar.

De opvolger van Van Mechelen, diens VLD-partijgenoot Jaak Gabriëls, kondigt de invoering van de opleidingscheques aan voor februari 2002. Bedrijven kunnen dan op een speciale website, gelinkt aan die van de Vlaamse overheid, de cheques aanvragen. Ze zijn vrij om die te gebruiken voor de betaling van een opleidingscursus naar keuze. De aanvraag via het Internet is volgens minister Gabriëls ,,een concrete toepassing van e-government in Vlaanderen. Er komt geen administratie bij kijken.''

Gabriëls hoopt de opleidingsinspanningen van de Vlaamse kmo's op te drijven. ,,Met 6.000 euro kan een kmo'tje heel wat doen inzake opleiding van het personeel.''

Helemaal gratis wordt opleiding nochtans niet voor de bedrijven. De Vlaamse opleidingscheques (per exemplaar 30 euro waard) zijn slechts inwisselbaar in de vormingscentra als het bedrijf zelf evenveel euro uittrekt voor de financiering van de gekozen cursus.

Tegenover het Vlaamse overheidsbudget van 44,6 miljoen euro (1,8 miljard frank), staat dus evenveel opleidingsgeld van de bedrijven; samen 89,2 miljoen euro, of 3,6 miljard frank.

De cheques -- uitgegeven door Sodexho Pass -- zijn alleen beschikbaar voor commerciële bedrijven, niet voor non-profit-instellingen. ,,Logisch'', zegt Gabriëls, ,,de 1,8 miljard frank overheidssteun maakt immers deel uit van het bestaande budget van 9,8 miljard frank voor expansiesteun aan bedrijven.'' Gabriëls wil die steun ombouwen. Volgend jaar al hoopt hij vier van de overblijvende acht miljard frank om te zetten in een lineaire lastenverlaging voor alle Vlaamse bedrijven.

De VLD-minister geeft toe dat zijn plan om de vennootschapsbelasting voor Vlaamse bedrijven te verlagen ,,niet haalbaar is. Dat is een federale bevoegdheid''. Hij onderzoekt of een Vlaamse korting op bestaande lokale belastingen het bedrijfsleven niet kan vooruithelpen.

,,Dergelijke lineaire lastenverlaging is beter dan de bestaande, selectieve steun aan enkele bedrijven. Maar engagementen uit het verleden moeten worden uitgevoerd. Daarom zal -- voorlopig -- 4 miljard frank naar de klassieke expansiesteun blijven gaan.''

Gabriëls heeft alvast de toestemming verkregen van Europees commissaris Mario Monti om tientallen oude expansiedossiers alsnog uit te betalen. De EU had ruim 200 steundossiers aan Vlaamse bedrijven geblokkeerd.