Verhofstadt erkent mislukking Europees migratie- en asielbeleid


Guy Verhofstadt
©reuters
BRUSSEL -- De Belgische premier en voorzitter van de Europese Unie, Guy Verhofstadt, maande de vijftien EU-landen gisteren aan om vandaag, zaterdag, een nieuwe kalender af te spreken om werk te maken van een Europees asiel- en migratiebeleid.

Asiel- en migratiebeleid was een van de hoofdprioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. Maar de Unie maakte op dat terrein in de voorbije zes maanden zo goed als geen vooruitgang ...