BRUSSEL -- Bier roept emotie op. Dat ondervindt biergigant Interbrew opnieuw aan den lijve in Manchester, waar de bevolking en de lokale pers storm lopen tegen de beslissing van Interbrew om de brouwerij in Manchester gedeeltelijk te ontmantelen.

Interbrew maakte op 9 september zijn voornemen bekend om in te grijpen in zijn productienetwerk in West-Europa. Opzet was de capaciteitsbenutting te verbeteren en een ,,aantrekkelijke kostenbesparing'' te realiseren. De brouwerij Oranjeboom in Breda moest dicht en in Manchester zou enkel nog maar het speciaal bier cask ale geproduceerd worden.

De grootste klap viel in Breda waar het aantal arbeidsplaatsen met circa 335 zou worden teruggebracht, terwijl in Manchester ongeveer 68 van de 107 arbeidsplaatsen zou verdwijnen door het overhevelen van de keg ale naar Magor en Preston.

Toch is het vooral Manchester dat storm loopt tegen de beslissing. Interbrew kreeg al tientallen persartikelen over zich heen en zag de mobilisatie bij de vakbonden. Communicatiedirecteur Corneel Maes kreeg een petitie met 3.000 handtekeningen overhandigd.

De boodschap in Manchester is duidelijk: de Boddington-brouwerij is al sinds 1778 in Manchester gevestigd en met zo'n erfenis wordt niet licht omgesprongen. Is het goedje dat er gebrouwd wordt immers niet wereldwijd bekend als ,the cream of Manchester ?

De lokale krant, de Manchester Evening News , leidt de campagne om de Boddington-brouwerij en de Boddies -- zoals de ale-flesjes genoemd worden -- te redden.

De verhuis van het lokale bier naar Zuid-Wales en Preston zou Interbrew een besparing opleveren van 3,5 miljoen pond. Op een ogenblik dat de eerste barsten verschijnen in het groeiritme van de Leuvense biergigant, is elk teken voor de buitenwacht dat Interbrew op koers blijft, meegenomen.

De kans dat Interbrew zijn plannen intrekt, is klein. ,,We hebben begrip voor de reacties en hebben beloofd de zaak te bestuderen. Daartegenover staat dat we onze beslissing genomen hebben na een grondige studie'', zei Corneel Maes gisteren. Volgens Maes zijn de talrijke reacties in Manchester een indicatie dat ,,bier emotie is''. In Breda, waar Oranjeboom voor de bijl gaat, zijn de reacties serener in vergelijking met de heftige pleidooien in de Manchester Evening News . Wie de beslissing van Interbrew niet zag zitten, kreeg de kans zijn ongenoegen te uiten. Niet helemaal toevallig werd de biergigant daarbij aangevallen op zijn slogan The World Local's Brewer .