BRUSSEL (reuters) -- De ministers van Financiën van de eurozone bespreken op hun vergadering gisteren en vandaag onder meer het Italiaanse voorstel om met grote infrastructuurwerken de Europese economie nieuw leven in te blazen. Maar meer dan één lidstaat toont zich daar erg sceptisch over.

De regering van de omstreden Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft haar zinnen gezet op een Keynesiaans relanceplan voor Europa, dat gedeeltelijk gefinancierd zou moeten worden door de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese instelling die werd opgericht om langetermijnfinanciering te verstrekken voor Europese projecten. De Italianen stellen vooral investeringen voor in pan-Europese transport- en energienetwerken.

Maar de voorstellen lokken heel wat controverse uit. Zo blijft onduidelijk wat de rol is van private geldschieters en wat de invloed zal zijn van het gebruik van belastinggeld op de Europese begrotingen.

Vooral de Scandinavische EU-lidstaten Denemarken, Zweden en Finland (waarvan alleen het laatste in de eurozone zit) hebben bezwaren, maar ook Duitsland zit met veel vragen.

Volgens Italiaanse berekeningen zou de EIB tot het einde van dit decennium per jaar 11 miljard euro meer moeten ophalen dan totnogtoe begroot is.

In combinatie met private financiering zou de totale investeringscapaciteit van de bank met 35 á 70 miljard euro toenemen, een bedrag dat overeenkomt met 0,5 tot 1 procent van het Europese bbp. Andere landen betwijfelen echter of privé-bedrijven staan te springen om de grootste inbreng te doen.

Ook op de agenda van de ministers staat de officiële voordracht van de Fransman Jean-Claude Trichet als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).

Daarover bestaat helemaal geen discussie -- Trichet werd vorige maand al door de Europese staats- en regeringsleiders aangewezen als de opvolger van huidig ECB-voorzitter Wim Duisenberg. Trichet zou in september benoemd kunnen worden door het Europees Parlement om op 1 november aan de slag te gaan, in principe voor een ambtstermijn van vier jaar -- al had Trichet eerder beloofd om na vier jaar op te stappen.