Eind vorig jaar had 64,2 procent van de volwassen Europeanen een baan, een stijging met 0,3 procentpunt tegenover een jaar voordien. België presteerde met een werkgelegenheidsgraad van 59,7 procent duidelijk slechter.

De Europese Unie wil tegen 2010 70 procent van de beroepsbevolking aan de slag. Nu zitten vier landen (Denemarken, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië) al boven 70 procent. Op Italië, Griekenland en Spanje na, is België het slechtst presterende EU-land. Zoals gekend zit het probleem vooral in de groep 55 tot 64-jarigen, waar slechts 25,8 procent werkt, afgetekend het kleinste aandeel in Europa. In de tien kandidaat-EU-lidstaten, die in 2004 lid worden, ligt de werkgelegenheidsgraad gemiddeld op 56,1 procent.