BRUSSEL -- De drie Belgische vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) vrezen dat de nieuwe Europese Grondwet weinig sociale vooruitgang zal opleveren. Ze zijn gekant tegen het behoud van beslissingen bij unanimiteit in sociale en fiscale dossiers. En ze kijken verontrust naar de manier waarop EU-commissaris Pascal Lamy de Gats-onderhandelingen over de liberalisering van de diensten aanpakt.

De Belgische vakbonden hebben op de vorige week afgesloten Europese Conventie geen gehoor gevonden voor hun eis om de unanimiteitsregel in sociale, fiscale en milieudossiers af te schaffen. Volgens de bonden houdt die verplichte eenparigheid van stemmen op de ministerraden -- die niet geldt voor economische dossiers zoals deregulatie en concurrentie -- de uitbouw van een Sociaal Europa tegen.

ACV, ABVV en ACLVB gaan binnen het Europees Vakverbond aandringen op een syndicale afwijzing van de teksten van de Europese Grondwet, zoals die door de Conventie zijn opgesteld. De juridische verankering van het concept ,,diensten van algemeen belang'' is volgens de bonden onvoldoende om de balans positief te kleuren.

De Belgische vakbonden beseffen dat het grote publiek ,,niet wakker ligt van de Conventie of de Grondwet en zeker al niet van de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de vrijmaking van de dienstenhandel''. Maar, zegt Carlos Polenus, ,,het is aan ons om de ongeïnteresseerde politici en de onwetende bevolking te wijzen op de vaak desastreuze gevolgen.''

Polenus is de Vlaamse ondervoorzitter van de socialistische bediendenbond BBTK. Hij volgt al jaren de internationale vakbondsdossiers en is hard in zijn oordeel over ,,socialist'' Lamy. ,,Europees commissaris Lamy heeft een te ruim mandaat verkregen om Europa te vertegenwoordigen in de onderhandelingen over het Gats-akkoord (General Agreement on Trade and Services) . Bijna zonder controle door de nationale regeringen en zonder informatieplicht aan het Europees Parlement. Hij beslist almachtig hoe hij de Europese belangen in de WTO verdedigd. En blijkbaar gaat het voor Lamy in eerste instantie om de verdediging van de belangen van multinationals, zoals de Franse waterbedrijven die via de Gats aan grote contracten in de ontwikkelingslanden willen geraken. In de WTO heeft Lamy, namens de EU, de openbreking gevraagd van de publieke waterbedrijven in landen van de derde wereld.''

Voorts kijken de Belgische vakbonden ,,uiterst waakzaam'' toe naar de manier waarop Lamy omgaat met de zogenaamde grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers. ,,Niet alleen voor topkaderleden van grote bedrijven. Ook bijvoorbeeld voor informatici die vanuit India op de Belgische arbeidsmarkt kunnen werken, tegen lonen die onze informatici uit de markt prijzen. Kijk naar de recente outsourcing van IT-projecten door multinationals als Philips of Siemens-Atea, naar Taiwan of Shanghai. Voor Belgische werknemers is de Gats al realiteit.''