Kleinere strijdmacht voor snelle interventies

Duitsland overweegt beroepsleger

BERLIJN -- Duitsland heeft plannen om de dienstplicht geleidelijk te schrappen, en een kleiner beroepsleger op te richten dat de regering snel kan inzetten bij crisissen in andere delen van de wereld. Daarover is, voor het eerst sinds de nazi-tijd, een debat begonnen. Het verloopt emotioneel in een land waar velen een gerespecteerd leger van dienstplichtigen als een van de mooiste verwezenlijkingen van hun naoorlogse democratie beschouwen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen