BRUSSEL -- ,,Een ronde tafel'' moet in de komende maanden de toekomst van de investeringsmaatschappij Lessius uittekenen. Eén van de scenario's is om een pooling van activa te realiseren tussen verschillende Vlaamse durfkapitaalfondsen. Op die manier zou Lessius een fonds moeten worden met een vermogen van ruim 20 miljard frank.

De zakenbank Lessius is al enkele maanden bezig met een strategische denkoefening die gestuurd wordt vanuit een dubbele realiteit. De Vlaamse markt van durfkapitaal is erg versnipperd, terwijl de omvang van de transacties steeds groter wordt. Terzelfder tijd is er een proliferatie van initiatieven waardoor een herschikking in de sector zich opdringt.

De verschillende grootaandeelhouders van Lessius, onder meer Mercator & Noordstar, Mitiska en Trustcapital beraden zich al geruime tijd over dergelijke hertekening. Het aanvoelen is dat een bundeling van de ploegen en de middelen in het belang van iedereen is.

Het werkscenario dat voorligt, heeft betrekking op een ,,pooling van activa''. Via inbreng van bestaande portefeuilles zou Lessius een omvang moeten krijgen die vergelijkbaar is met de omvang van de Gimv.

De schaalvergroting betekent ook dat de leiding versterkt zou worden en dat de huidige aandeelhouders aanvaarden dat Lessius het eigen stuurwiel vasthoudt.

,,De gesprekken zitten nog in een prille fase'', zei een betrokkene gisteren. ,,Zo vaak praten we trouwens niet over deze zaak.'' De herschikking zou concreet de vorm moeten aannemen van een kapitaalverhoging door inbreng van activa, maar er zouden ook partijen klaarstaan die cash willen inbrengen als een geloofwaardig toekomstplan op tafel ligt.

Parallel met deze verrichting, moet Lessius een oplossing vinden voor de aanwezigheid van Alpinvest in het kapitaal. Lessius ziet Alpinvest graag blijven, maar de nieuwe aandeelhouder van Alpinvest, NIB Capital, wil óf de controle over Lessius óf eruit stappen. De huidige situatie, waarin Alpinvest 37,5 procent heeft van Lessius, zou te veel belangenconflicten met zich meebrengen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig