BRUSSEL -- De manier waarop in België de vaste prijzen voor particulieren en kmo's worden vastgelegd, zint de Vlaamse minister van Energie, Steve Stevaert, niet langer. Hij kondigt een officieel onderzoek aan naar de prijsvorming door het Controlecomité voor Gas en Elektriciteit om uit te vissen ,,waarom gezinnen de voorbije twintig jaar te veel hebben betaald voor hun elektriciteit''.

Het Controlecomité legt al tientallen jaren de elektriciteitsprijzen vast voor het hele Belgische grondgebied. In dat comité controleren vakbonden en werkgeversorganisaties of de elektriciteitsproducenten en distributiebedrijven geen te hoge prijzen aanrekenen.

Het ongenoegen van Stevaert heeft alles te maken met de commentaren van Belgiës grootste stroomproducent op het voornemen van de Vlaamse regering om tegen 2004 drie procent van het stroomverbruik te dekken met hernieuwbare energiebronnen. De minister neemt het niet dat Electrabel meer groene stroom koppelt aan hogere stroomtarieven.

,,Als zij groene stroom linken aan hogere prijzen, dan wil ik wel eens weten waarom gezinnen de voorbije twintig jaar zo'n hoge elektriciteitsprijzen hebben moeten betalen toen er nog geen sprake was van hernieuwbare energie'', verklaarde de minister.

De Vlaamse minister van Energie is er evenmin over te spreken dat Electrabel zijn elektriciteitsaandeel uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht en zonne-energie wil opdrijven door in het buitenland groene stroom aan te kopen. Stevaert vindt dat alleen groene stroom die opgewekt wordt in Vlaanderen in aanmerking komt voor de drie-procentnorm van 2004.

Minister Stevaert wijst er ten slotte op dat het huidige voorstel van Electrabel om de elektriciteitsmarkt versneld te openen wel vooruitloopt op het Belgische, maar niet op de planning in het Vlaamse elektriciteitsdecreet. Hij verwacht dat het ontwerpdecreet nog voor de zomervakantie goedgekeurd wordt.