Schüssel verwerpt klacht nazi-dwangarbeiders

De Oostenrijkse kanselier Wolfgang Schüssel (ÖVP) verwerpt een aanklacht die in New York is ingediend namens Oostenrijkse slachtoffers van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.

Zij eisen een schadeloosstelling van achttien miljard dollar, zo'n 750 miljard frank, van tachtig Oostenrijkse banken en andere bedrijven. Volgens advocaat Ed Fagan hebben de bedrijven geprofiteerd ...