,,In de Costa kan ik nu bewijzen dat de staatshervorming mij wel interesseert''

Bert Anciaux geeft gewestbevoegdheden op

Johan Sauwens in de Costa, met Johan Vande Lanotte
©ep

BRUSSEL -- De Vlaamse minister Bert Anciaux (VU&ID) draagt zijn bevoegdheden voor huisvesting, stadsvernieuwing en stedelijk beleid over aan zijn collega en partijgenoot Johan Sauwens. In ruil ruimt Sauwens de baan voor Anciaux in de Conferentie voor de staatshervorming (Costa).

Aangeboden door onze partners

Niet te missen