,,In de Costa kan ik nu bewijzen dat de staatshervorming mij wel interesseert''

Bert Anciaux geeft gewestbevoegdheden op

Johan Sauwens in de Costa, met Johan Vande Lanotte
©ep

BRUSSEL -- De Vlaamse minister Bert Anciaux (VU&ID) draagt zijn bevoegdheden voor huisvesting, stadsvernieuwing en stedelijk beleid over aan zijn collega en partijgenoot Johan Sauwens. In ruil ruimt Sauwens de baan voor Anciaux in de Conferentie voor de staatshervorming (Costa).

De verklaring voor die ruil ligt bij de Raad van State. Op 20 september vorig jaar vroeg de Vlaamse regering het rechtscollege advies over een hamvraag die ook de CVP had opgeworpen: kan Bert Anciaux ...