Miljarden voor station Brecht verhullen kostenstijging

Binnenlands spoornet financiert hst

BRUSSEL -- De NMBS wil voor de aanleg van de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Antwerpen en de Nederlandse grens bijna 6 miljard frank uit de pot binnenlandse, in dit geval Vlaamse, investeringen putten. Aanvankelijk was gepland dat de lijn volledig zou worden gefinancierd uit de aparte hst-pot.

Dit voornemen blijkt uit het ontwerp van tienjareninvesteringsplan 2001-2010 dat de redactie kon inkijken. Bij de NMBS heet het dat die binnenlandse investering te maken heeft met de beslissing om ter ...