BRUSSEL -- Zeshonderd families zijn gisteren overgegaan tot de bezetting van een Braziliaanse stuwdam van de Belgische energiegroep Tractebel. Dat heeft een woordvoerder van de Beweging voor de Benadeelden door Stuwdammen gisteren meegedeeld. De bezetters willen de bezetting volhouden tot Tractebel bereid is om te onderhandelen over een financiële compensatie.

De Braziliaanse families bezetten de Cana Brava-dam, die in mei 2002 in gebruik was genomen. Het is al de tweede keer dat de stuwdam wordt bezet. De eerste bezetting vond plaats in juni 2001. Die bezetting duurde toen vier dagen en de sfeer was heel grimmig.

Het Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), dat opkomt voor mensen die in gebieden wonen waar stuwdammen worden gebouwd, stelt dat 2.000 gezinnen nog steeds geen financiële compensatie hebben gekregen. De bezetting was een onderdeel van een nationale actiedag van het MAB waarbij in heel Brazilië acties op het getouw werden gezet om de aandacht te trekken op het lot van de families die in regio's wonen waar stuwdamprojecten gerealiseerd worden. Volgens de Beweging voor de Benadeelden door Stuwdammen zijn de bezetters van de Cana Brava-dam echter van plan om daar te blijven tot er een oplossing is gevonden.

Het MAB en Tractebel verschillen van mening over het aantal families dat schade lijdt door de bouw van de stuwdam. Tractebel heeft zo'n 260 families -- samen 900 mensen -- financieel vergoed. De energiegroep hanteerde het criterium dat ze een rechtstreekse band moesten hebben met de grond. Het ging vooral om landeigenaars en pachters. Het MAB vindt dat criterium veel te eng en pleit voor een vergoeding voor onder meer seizoenarbeiders.

De Cana Brava-dam bevindt zich in Centraal-Brazilië, zo'n 350 kilometer ten noorden van de hoofdstad Brasilia. De dam is zo'n 120 meter hoog. De waterkrachtcentrale naast de stuwdam heeft een vermogen van 450 megawatt. Het is een van de grotere stuwdammen van Brazilië.