BRUSSEL -- De deeltjesversneller IBA heeft afgelopen jaar een nettoverlies geleden van 21,36 miljoen euro. De nettoschuld daalde met een kwart, wat het bedrijf enige ademruimte geeft.

De lichte toename van de bruto-exploitatiecashflow en van de omzet konden de beurs niet inspireren. IBA noteerde gisterennamiddag licht lager, rond 3,1 euro, in een beurs die met circa 5 procent hoger ging. 2002 was voor de Waalse deeltjesversneller een slecht jaar. Het aandeel werd uit de Bel-20 gegooid en de koers zakte tot nooit geziene dieptepunten.

Afgelopen jaar kwam de omzet van de groep (in feite gaat het om bedrijfsopbrengsten) uit op 272,95 miljoen euro, of een stijging van zes procent. De bruto-exploitatiecashflow steeg met twee procent tot 61,36 miljoen euro.

De bedrijfswinst (na afschrijving van goodwill) zakte van 10,69 miljoen euro naar 5,5 miljoen euro. De toename van de omzet is vooral te danken aan de stijging met 62 procent van de verkopen van radio-isotopen (34 miljoen euro in 2002 tegenover 21 miljoen euro in 2001).

De belangrijkste activiteit -- sterilisatie en ionisatie -- kon de omzet met slechts één procent verhogen tot 170 miljoen euro. De derde poot, technologische diensten en uitrusting, kwam uit op 69 miljoen euro, een status-quo.

De nettoschuld van de onderneming daalde met 48,5 miljoen euro of een kwart. Een deel van de daling is het gevolg van de goedkopere dollar. Omgekeerd drukt een lagere dollar ook de resultaten van IBA. 70 procent van de inkomsten van IBA is dollargevoelig.

De netto financiële kosten lagen 7,6 miljoen euro hoger dan in het boekjaar 2001, wat vooral te wijten is aan de eenmalige winst van 5,3 miljoen euro die door IBA in 2001 op de verkoop van eigen aandelen gerealiseerd werd.

Dat het nettoverlies toch lichtjes afnam, is te danken aan de daling van de uitzonderlijke kosten tot 13,76 miljoen euro in vergelijking met 26,74 euro voor het boekjaar 2001.

IBA verwacht in 2003 een omzetstijging van meer dan vijf procent en een daling van het nettoverlies van ruwweg 10 miljoen euro.