Wisselmeerderheid voor vaste boekenprijs


BRUSSEL -- De Kamer heeft donderdagavond het wetsvoorstel goedgekeurd dat de vaste boekenprijs invoert. Dat gebeurde met een wisselmeerderheid van Agalev, Ecolo, PS, CD&V, CDH en het Vlaams Blok. De Vlaamse liberalen en socialisten stemden tegen. De Franstalige liberalen onthielden zich.

De maatregel moet de kleine onafhankelijke boekhandel beschermen tegen de concurrentie van winkelketens. De vaste boekenprijs houdt in dat voor nieuwe publicaties een op voorhand vastgelegde prijs wordt ...