BRUSSEL -- ,,De overheid en de grote bedrijven hebben een belangrijke rol te spelen in het aanmoedigen van de kenniseconomie'', zegt Insead-professor Arnoud De Meyer. De Meyer pleit voor een geïntegreerde aanpak die het gebruik van het Internet als kennisplatform moet stimuleren.

De Meyer deed gisteren samen met de Economische Kring van de Koning Boudewijnstichting in een boek (*) dertig voorstellen om België op het voorplan te brengen inzake ,,nieuwe economie''. Volgens de Vlaamse professor De Meyer, die decaan is van de vestiging van Insead in Singapore en die daar ook woont, is er een direct verband met de economische groei of welvaart van een land. ,,Landen die meer gebruik maken van de nieuwe technologieën (Internet en dergelijke) hebben jaarlijks 0,5 procent extra groei.''

De Meyer verwijst onder meer naar het voorbeeld van Zweden en Singapore. ,,Kennis wordt een belangrijke productiefactor. Antwerpen heeft een belangrijke diamantsector ondanks de afwezigheid van diamantmijnen en het feit dat iedereen kan leren diamant slijpen. Een netwerk van kennis en informatie verklaart waarom Antwerpen zich kan handhaven.

De Koning Boudewijnstichting ging na waarom bepaalde landen succesvol de kenniseconomie omarmen en andere minder. Het succes zit in een geïntegreerde aanpak, meent de Economische Kring. Volgens De Meyer, die naam maakte met onderzoek naar innovatief management, is de belangrijkste rol weggelegd voor de grote bedrijven en de overheid. ,,Grotere bedrijven moeten nieuwe initiatieven en starters aanmoedigen door bij hen orders te plaatsen. Het succes van Silicon Valley in de VS is mee te danken aan de steun van bedrijven als Intel, Cisco en Hewlett-Packard. In België is er onvoldoende bereidheid bij de grotere bedrijven om kleinere spelers een kans te geven.''

De overheid moet een visie ontwikkelen op de problematiek en niet zomaar enkele losse initiatieven propageren. De Meyer geeft het voorbeeld van de website van de Canadese overheid, net zoals België een land met een complexe structuur. De site vertrekt vanuit de behoeften van de burgers. ,,De inwoners zijn niet geïnteresseerd in structuren maar willen concrete informatie en oplossingen. Iemand wil een huis bouwen, een bedrijf starten, informatie over verzorging...'' Opleiding is een ander sleutelelement. Scholen hebben meestal wel pc's maar die zijn 's avonds en in het weekend niet beschikbaar, of de bestaande onderwijsmethodes spelen er onvoldoende op in.

De Meyer wijst op het belang van ,,e-learning''. ,,België heeft troeven inzake onderwijs maar vindt de weg niet naar e-learning. Die markt wordt gedomineerd door Angelsaksische initiatieven waardoor we verschuiving van een stuk welvaart en kennis naar het buitenland zien.''

De Economische Kring, die voorgezeten wordt door Bruno Van Lierde (Boston Consulting Group) pleit voor gratis surfen voor bepaalde categorieën mensen zoals ouderen, jongeren en werklozen, en het fiscaal aftrekbaar maken van de computer voor de actieve bevolking. In totaal stelt de Kring dertig maatregelen voor. ,,Alleen een geïntegreerde aanpak kan het tij keren.''

  • (*) België On Line. Dertig voorstellen voor het e-België van morgen