BRUSSEL -- Frans Rombouts, gedelegeerd bestuurder van de Belgian Post Group, beter bekend als De Post, vreest niet voor Sabena-toestanden binnen zijn bedrijf. ,,Wij hebben voldoende kapitaal, geen schulden en heel wat cash. Tegen 2005 moet de 'nieuwe' Post er staan en dan kunnen we de concurrentie in een vrijgemaakte markt aan.'' De Post verwacht dit jaar een operationele winst van 30 tot 40 miljoen euro.

-- De geboorte van de ,,nieuwe'' Post verloopt niet zonder slag of stoot. Zo krijgt het plan om de sorteeractiviteiten van de vijf bestaande sorteercentra over te hevelen naar drie nieuwe volautomatische sorteercentra, heel wat kritiek.

De commotie rond de sorteercentra verbaast mij. Wij hebben gewoon gekeken naar de meest recente technologie en het volume aan poststukken dat we moeten behandelen. Uit die studie bleek dat drie megasorteercentra het meest efficiënt zijn. Een van de centra komt in het Brusselse, een tweede tussen Antwerpen en Gent en een derde op de as Charleroi-Luik. Bovendien blijven vier van de vijf bestaande sorteercentra -- weliswaar in beperkte mate -- actief. Alleen Gent wordt opgedoekt. In Brussel zullen kleine pakjes gesorteerd worden en Antwerpen, Luik en Charleroi behandelen de poststukken die niet volautomatisch kunnen gesorteerd worden.

-- Langs Vlaamse zijde wordt gevreesd dat het sorteerwerk voor het grootste deel van Limburg en Vlaams-Brabant, dat nu in Antwerpen X gebeurt, zal verhuizen naar Brussel, en dat voor de regio Tongeren naar Wallonië wordt uitgeweken. Daardoor zouden een paar honderd Vlaamse jobs in Franstalige handen terechtkomen.

Ik sluit niet uit dat bijvoorbeeld de sorteeractiviteiten voor Limburg in Brussel zullen gebeuren. Hasselt ligt nu eenmaal dichter bij Brussel dan bij Gent. Ik bekijk België als logistiek geheel. Bij de beoordeling van de verdeling van het werk en locaties wordt enkel naar economische wetmatigheden gekeken. We moeten de honderd jaar oude traditie doorbreken waar andere dan economische belangen de beslissingen beïnvloeden.

-- De vakbonden vrezen dat bij elke stap in de richting van de ,,nieuwe'' Post banen verdwijnen.

De Post moet drastisch afslanken en dat weten de bonden. Het strategisch plan bepaalt dat tegen 2005 De Post 8.000 werknemers minder telt dan nu. Er zullen dan 32.000 mensen bij ons werken. De 200 banen die in de sorteercentra zullen verdwijnen, maken deel uit van die 8.000. Wij ontslaan niemand. Sinds vier maanden is er een aanwervingsstop en we kennen brugpensioen toe vanaf 57 jaar. We hebben in 22 miljard frank voorzien om het sociaal plan te financieren.

-- De liberalisering van De post zal ervoor zorgen dat buitenlandse spelers de Belgische markt zullen betreden. Bent u klaar voor de concurrentie?

Tegen 2005 moet De Post een compleet nieuw bedrijf zijn. Dan kunnen we de concurrentie aan. De voorbije jaren hebben we de boekhouding aangepakt en onze interne keuken op orde gezet. Volgend jaar zal volledig in het teken van onze klanten staan. We moeten bij onze mensen een commerciële reflex aankweken. De klant, voor ons de afzender, moet centraal staan. We zijn ook druk bezig om ons kantorennet verder te automatiseren en moderniseren. Tegen 2003 moet dat rond zijn. Van de 1.450 kantoren zullen er op termijn 900 overblijven.

-- Na het Sabena-debacle wordt met argwaan naar overheidsbedrijven gekeken. Kan De Post een Sabena-bis worden?

Een vergelijking tussen De Post en Sabena gaat helemaal niet op. De Post laat zich niet dicteren door de politiek. We hebben bovendien voldoende kapitaal, geen schulden en veel cash. Voor dit jaar verwachten we een operationele winst voor de hele groep van 30 á 40 miljoen euro. Het nettoresultaat zal zelfs nog iets hoger liggen. Al onze filialen -- Exbo, Vicindo en Laterio -- zullen in 2002 rendabel zijn, behalve BPG e-services. BPG e-services zal het break-evenpunt in 2003 bereiken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig