BRUSSEL -- ,,Ik aanvaard geen sabotage van Real Software. Enkel als er een door de banken aanvaard alternatief plan is, wil ik mijn kandidatuur van onafhankelijk bestuurder gestand houden. Aan obstructie en revanche doe ik niet mee'', zegt Jean-Louis Duplat. Hij zegt dat hij niets afwist van de strafklacht tegen Rudy Hageman.

,,De klachten tussen Real Software en Indi (de vennootschap van Hageman, red.) mogen niet in de doofpot verdwijnen. Als neutraal bestuurder -- u hebt blijkbaar een probleem met de term ,,onafhankelijk'' -- zou ik er angstvallig over waken dat de nieuwe meerderheidsaandeelhouders die klachten niet in de doofpot stoppen'', zegt de gewezen voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF).

Duplat zegt dat hij niet op de hoogte was van de op 16 september ingediende strafklacht tegen Hageman. ,,Als gewezen parketmagistraat weet ik dat het even kan duren vooraleer de betrokkene gehoord wordt.'' Duplat zegt dat hij alleen in de jaarrekening van Real Software over 2002 gelezen heeft over betwistingen.

Ook de vordering van 26 miljoen euro was hem niet bekend. Nochtans zou Hageman al op 26 september de dagvaarding in de bus gekregen hebben. Pas op 7 oktober maakten de putschisten bekend dat ze een nieuwe meerderheid hadden gevormd en noemden ze kandidaat-bestuurders. Duplat was de opvallendste naam. Ook de ex-KBC-bankiers Broeckaert en Accou prijkten op de lijst. Accou hoopte zelfs de voorzittershamer te krijgen.

Voor Duplat is het raamakkoord dat Real Software met de banken afsloot een belangrijk nieuw feit. ,,Het komt er nu op aan dit plan rustig en gedetailleerd toe te lichten op de aandeelhoudersvergadering.'' Duplat blijft enkel kandidaat ,,neutrale bestuurder'' als de meerderheid nog een alternatief plan aan de banken kan verkopen. ,,Ik betwijfel of dat kan. Ik denk dat de auteurs van het voorstel gebonden zijn.''

Ook een andere kandidaat-bestuurder nam gisteren voorzichtig afstand van de putsch-poging. ,,Als het raamakkoord goed is voor de aandeelhouders (groot en klein) dan is het goed voor mij'', luidde het. Duplat wil zich alvast niet laten lenen tot negatieve obstructie of wraakoefeningen. Komt er wel een alternatief plan, dan zal hij erover waken dat de nieuwe meerderheidsaandeelhouders geen misbruik maken van hun meerderheid om de klachten in de doofpot te krijgen. Mocht ten slotte blijken dat Hageman al eerder van de strafklacht wist, dan zegt Duplat onmiddellijk alle banden te zullen verbreken. ,,Ik stel wel vast dat men in het verleden kwijting heeft verleend aan de betrokkene.''