Morgen vrijdag 15 juni staken de bedienden in de voedingsnijverheid. Hun vakbonden gaan namelijk niet akkoord met de verwerping door sommige werkgevers van het ontwerp van sectoraal akkoord dat in een loonsverhoging met 2 procent voorziet.

Niet alle werkgevers verwerpen de sectorale akkoorden. ,,We weten zeer goed welke bedrijven tegen sectorale akkoorden zijn en welke niet'', aldus Koen de Jaeger van de ACLVB. ,,We noemen de bedrijven die tegen sectorale akkoorden zijn de hardliners, en de acties zullen dan ook vooral tegen hen gericht zijn''.

De Jaeger benadrukt dat het zeker niet de grote bedrijven zijn die tegen een sectoraal akkoord zijn. ,,Coca-Cola en Interbrew, toch niet de kleinste bedrijven, zijn geen hardliners en zijn voorstander van het sectoraal akkoord.''

Het sectoraal akkoord kwam tot stand op 18 mei en was een gevolg van de syndicale acties van 15 mei. In het ontwerpakkoord is sprake van een loonsverhoging met 2 procent voor de bedienden. Het was bedoeld als compromis tussen de eisen van de vakbonden en de werkgevers. Dat sectoraal akkoord is nu door sommige werkgevers verworpen.