Het personeel van tapijtfabrikant Domo in Sint-Niklaas is gisteren opnieuw aan het werk gegaan. Dinsdag werd tijdens een referendum rond het sociaal voorakkoord niet de vereiste tweederde meerderheid gehaald om voort te staken.

Het voorakkoord werd met 55 procent van de stemmen nipt verworpen. Volgens de vakbonden is het echter weinig waarschijnlijk dat er een nieuwe stemronde komt.

Vakbonden en directie van Domo hebben intussen al opnieuw rond de tafel gezeten om het akkoord verder te verfijnen. Zowel Patrick De Backer van het ABVV als Patrick Gorrebeeck van het ACV denken dat er volgende week een definitief sociaal akkoord ondertekend kan worden.

,,Fundamenteel zal er aan het huidige voorstel van de directie weinig meer gewijzigd worden'', aldus De Backer. ,,We hebben nog wel een paar extra's uit de brand kunnen slepen en ook antwoord gekregen op opmerkingen van het personeel. Die zijn echter vooral van praktische aard zoals de berekening van het aantal dienstjaren''.

De geplande honderd ontslagen zijn intussen teruggeschroefd tot 76. Daarvan komen nog eens 36 mensen in aanmerking voor een brugpensioenregeling vanaf 52 jaar. In totaal zullen er dus nog veertig naakte ontslagen zijn. Voor deze groep wil de directie van Domo een sluitingspremie betalen van 10.000 frank per dienstjaar en een afscheidsvergoeding van 50.000 frank voor wie vijf jaar in dienst is of 100.000 frank voor wie meer dan vijf dienstjaren heeft.