De negenhonderd arbeiders van Union Minière in Hoboken zijn woensdagochtend akkoord gegaan met het voorstel van sociaal bemiddelaar Peter Van Sint-Jan. Zowel het probleem van de schafttijd als de douchetijden, oorzaken van het sociaal conflict bij Union Minière Hoboken, zullen worden besproken in een werkgroep die uiterlijk op 1 oktober met een concrete suggestie moet komen.

,,De schaftijd blijft dertig minuten. Maar over het optimaliseren van de looptijd, dit is de verplaatsingstijd van de werknemers om zich naar en van de refter te begeven, moeten later nog afspraken worden gemaakt. Dit zal gebeuren in een werkgroep, waarin zowel de directie als de vakbonden zetelen'', zegt Dirk De Smet van ABVV-BMB.

Een commissie, voorgezeten door sociaal bemiddelaar Van Sint-Jan, zal een oplossing zoeken voor het tweede probleem: de douchetijden na of op het einde van elke shift. In de werkgroep zitten, behalve werkgevers en werknemers, ook vertegenwoordigers van Arbeid en Tewerkstelling en een dokter van de dienst Arbeidshygiëne. Per dienst zullen de mogelijkheden én noodwendigheden worden besproken. Tegen 1 oktober moet ook deze commissie met een voorstel klaar zijn.

Beide suggesties van oplossing zijn woensdagmorgen door de werknemers aanvaard. De blokkades aan de toegangspoort van UM Hoboken zijn inmiddels opgeruimd.