Onder vrienden

Beste Mieke Schuddinck,


Uw pogingen om de levenskwaliteit van de Gentse honden en katten te verbeteren, waren mij al bekend. Nu lees ik dat uw levensmissie internationale dimensies aanneemt. Uw voornemen om zoveel mogelijk verwaarloosde katten en honden van de straatstenen van Athene te plukken en die á rato van 200 euro per kop naar België over te vliegen, is opmerkelijk. Om niet te zeggen: verbijsterend.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen