BRUSSEL -- Zowat een derde van de Belgen heeft het moeilijk met het principe van fiscale amnestie. Zo blijkt een enquête van Dedicated Research in opdracht van het het beurshuis Petercam. Opvallend is wel dat de bereidheid van de Belg om met zijn zwart of grijs geld boven water te komen, sterk afneemt zodra het boetepercentage 6 procent bedraagt.

Dedicated Research ondervroeg ruim duizend Belgen. Voor de helft ging het om Belgen die zich in de zogenaamde hoogste of hoge middenklasse bevinden. Voor de andere helft gaat het om mensen uit de lage middenklasse tot de lage klasse.

Van de ondervraagden zegt 32 procent het moeilijk te hebben met het principe van fiscale amnestie, 22 procent staat neutraal tegenover een amnestieregeling en 45 procent ziet een fiscale amnestie wel zitten.

De enquête vond plaats tussen zes en acht september, de periode dat nog het voorstel van de federale minister van Financiën, Didier Reynders, circuleerde om het grijs of zwart geld dat opnieuw boven water komt te belasten aan 3, 6, of 9 procent, naargelang het geld al dan niet in de Belgische economie geïnvesteerd zou worden.

Uit het het onderzoek blijkt dat een boete van drie procent tweederde van de ondervraagden er zou kunnen toe aanzetten om in het fiscale amnestiesysteem te stappen. Maar in het akkoord dat de regering vrijdag bereikte, is van een boetetarief van 3 procent geen sprake meer. Bij een tarief van 6 procent acht 43 procent van de ondervraagden het waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk dat ze in het systeem stappen. Een boetetarief van 9 procent kan maar 24 procent van de ondervraagden bekoren, en als het tarief zou opgetrokken worden tot 12 procent, slinkt de groep geïnteresseerden tot een magere 14 procent.

Bijna 65 procent van de Belgen is ervan overtuigd dat een amnestieregerling een positieve invloed zal hebben op de economie van het land. Opvallend in de resultaten is ook dat 44 procent van de ondervraagden vindt dat een amnestieregeling een gunstige invloed heeft op de fiscale gelijkheid van de burgers en op de gelijkheid van de burgers tout court.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig