BRUSSEL -- De federale minister van Financiën, Didier Reynders, heeft zijn boetetarief van drie procent moeten inslikken. De druk van de socialistische regeringspartijen om de tarieven hoog genoeg te houden was te groot. Uit een enquête van Didicated Research blijkt nochtans dat een tarief van drie procent tweederde van de Belgen kan overtuigen om zijn zwart of grijs geld te regulariseren, terwijl dat bij een boete van 6 procent terugvalt tot 43 procent.

Na heel wat gekissebis is de paarse regering er gisteren in geslaagd om de belangrijkste knopen in het amnestiedossier door te hakken. De komende weken komen werkgroepen bij elkaar om de principes die vrijdag overeengekomen werden, uit te werken en in wetteksten te gieten.

De regeringspartijen kwamen uiteindelijk overeen om twee tarieven over te houden. Het tarief van 3 procent moest onder druk van de socialisten sneuvelen. Reynders had voorgesteld om een tarief van 3, 6 of 9 procent toe te passen, afhankelijk van de bestemming die het gerepatrieerde geld zou krijgen. De liberalen van hun kant konden bekomen dat het psychologisch zware tarief van 10 procent, dat de PS had voorgesteld, werd afgevoerd.

Als het zwarte of grijze geld geïnvesteerd wordt in risicodragend kapitaal, in renovatie of de bouw van onroerend goed, in de sociale economie (bijvoorbeeld via het Kringloopfonds) of in starters- of participatiefondsen van de overheid, wordt het belast aan een boetetarief van 6 procent. Voorwaarde is wel dat het geld daarin drie jaar belegd blijft. Of dat betekent dat het geld drie jaar in hetzelfde product geïnvesteerd moet blijven, is nog niet uitgemaakt.

Wie de handen vrij wil, betaalt 9 procent op het kapitaal dat hij terugbrengt naar ons land.

Voorwaarde om van de regeling te genieten is dat het geld effectief van het buitenland naar ons land gerepatrieerd wordt. Binnenlands zwart of grijs geld komt niet in aanmerking voor amnestie. Om fraudeconstructies te vermijden werd bovendien bepaald dat de maatregel enkel geld voor geld of titels die al in juni 2003 in het buitenland geplaatst waren. Het ideetje dat Reynders vorige week nog lanceerde om een potje binnenlands zwart geld via Luxemburg te regulariseren gaat dus niet op. De regeling geldt bovendien alleen voor geld op een buitenlandse rekening en effecten op een effectenrekening. Cash geld en effecten aan toonder vallen dus uit de boot.

De afhandeling van de amnestiedossiers komt in handen van de banken. Zij moeten de fiscale boete inhouden -- net zoals nu gebeurt met de roerende voorheffing -- en een attest op naam opmaken. Dat attest kan de fiscale zondaar eventueel opdiepen als de fiscus achteraf toch nog met vragen op de proppen mocht komen.

Om te vermijden dat misdaadgeld de Belgische economie binnensijpelt, moeten de banken verdachte transacties melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), de zogenaamde anti-witwascel. Dit gebeurt nu ook al. De CFI krijgt volgens Luc Batselier, de fiscale specialist op het kabinet van begrotingsminister Johan Vande Lanotte (SP.A), bovendien een lijst met alle namen en daarnaast de bedragen die geregulariseerd werden.

De paarse regering hoopt dat de regeling een half miljard euro in het laatje brengt. Maar fiscalist Luc Vanheeswijck betwijfelt of de regering daar met deze regeling in zal slagen. Hij begrijpt niet waarom een grote groep fiscale zondaars wordt uitgesloten. ,,Je mag niet onderschatten hoeveel Belgen een kluis in Luxemburg hebben met daarin een pakketje effecten.'' Hij vraagt zich ook af waarom Belgische zwarte en grijze kapitalen niet in aanmerking komen.

Volgens hem is de regeling op een dubbel niveau discriminerend en kan ze gemakkelijk aangevochten worden. ,,Het kan toch niet dat de manier waarop een effect aangehouden wordt bepalend is of de amnestieregeling al dan niet van toepassing.'' Ook de verplichting om het geld naar België terug te brengen om recht te hebben op amnestie kan volgens hem niet door de beugel. ,,Dat is tegen alle Europese regels.''

Oppositiepartij CD&V vindt dat de regering met haar amnestieregeling alle Belgen die wel correct en eerlijk hun belastingen betalen voor schut zet. Ze vindt dat daarom de eerlijke belastingbetaler, die niet naar het buitenland gevlucht is, recht heeft op een extraatje. Ze stelt voor om bij erfenissen van roerende en onroerende goederen tussen echtgenoten/samenwonenden en in de rechte lijn (ouders-kinderen) op de eerste 250.000 euro geen erfenisrechten te heffen en daarboven een tarief van 10 procent toe te passen. Schenkingen van roerende goederen binnen de familie zouden belast moeten worden aan 1 procent, vindt CD&V nog.

De partij vindt ook dat tegelijk met de amnestieregeling, de controle op de fiscale fraude moet verscherpt worden. De paarse regering heeft daarover gisteren ook een akkoord bereikt. De zeven prioriteiten die in het regeerakkoord opgenomen zijn worden dit jaar nog op gang getrokken of in wetgeving gegoten.

De meest opvallende maatregel is om vennootschappen niet te controleren op de plaats waar hun maatschappelijk zetel gelegen is, maar waar de productiezetel gevestigd is. Heel wat bedrijven vestigen zich officieel in Brussel of Antwerpen om aan fiscale controles te ontsnappen. In totaal zou het om 10.000 vennootschappen gaan.