ANTWERPEN -- Mercator Printing Group, de in 2000 gestarte drukkerij-joint venture van Roularta, Concentra en Mercator Press, wordt ontbonden. Dat hebben de drie partners beslist. De bundeling van de drukkerijactiviteiten heeft niet de synergievoordelen opgeleverd die ervan verwacht werden.

Met de bundeling van hun drukkerijactiviteiten wilden Concentra (Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen ), Roularta (Knack, Trends, De Streekkrant ) en Mercator Press begin 2000 een Belgisch antwoord geven op de schaalvergroting in de Europese drukkerijsector. Door hun drukkerijen samen te brengen in één onderneming hoopten de drie groepen de efficiëntie van hun machines te verhogen en grotere externe drukorders binnen te halen, ook vanuit het buitenland. Iedere partner had een derde van het kapitaal in handen.

Maar Mercator Printing kende een ongelukkige start. In 2000 kampte het bedrijf met fusiepijnen. Vorig jaar kreeg het bovendien af te rekenen met de barslechte advertentiemarkten -- een gevolg van de economische groeivertraging -- en de hoge papierprijzen. Dat leidde tot lagere omzetten en lagere marges in de drukkerijsector. In 2001 realiseerde Mercator Printing een omzet van 194 miljoen euro, vijf procent minder dan het voorgaande jaar. Het verlies steeg van 3,88 miljoen euro in 2001 tot 10,5 miljoen euro vorig jaar. En ondanks een herstructurering bleven de resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar slecht. Het tweede kwartaal zal nauwelijks beter zijn, luidt het.

De drie aandeelhouders van Mercator Printing Group bekeken verschillende mogelijke oplossingen om de crisis in de drukkerijgroep op te vangen, maar kwamen uiteindelijk tot de vaststelling dat elke partner best opnieuw zijn eigen gang zou gaan. De moeilijke marktomstandigheden en de overcapaciteit in de Europese drukkerijsector maken een globale marktbenadering extra moeilijk, luidt het.

Willy Lenaers, de gedelegeerd bestuurder van Concentra, zegt dat zijn groep geen vragende partij was voor de scheiding.

Door de ontbinding van Mercator Printing Group wordt Concentra Grafic opnieuw voor honderd procent een dochter van Concentra. Roularta Printing gaat terug naar Roularta Media Group en Mercator Press gaat weer op eigen benen staan. Om de overeengekomen evenwichten te kunnen respecteren, behoudt Concentra wel een minderheidsbelang van 24,33 procent in Roularta Printing en in Mercator Press. Bovendien heeft Concentra recht op een bijkomende compensatie in contant geld. De precieze modaliteiten van de de-fusie moeten nog worden afgesproken. Willy Lenaers van Concentra liet gisteren in de marge van de aandeelhoudersvergadering van zijn groep wel verstaan dat de minderheidsparticipaties van Concentra in Roularta Printing en Mercator Press in principe tijdelijk zijn en dat de maatschappij op termijn naar een uitstap streeft.

De de-fusie gaat wellicht in vanaf juli.

De financiële markten onthaalden het nieuws over de ontbinding van de drukkerij-joint venture gisteren in eerste instantie op gejuich. Roularta won op Euronext Brussel 6,6 procent tot 22,4 euro. Concentra ging 2 procent vooruit tot 5,25 euro.