LONDEN (afp) -- Nederland is de komende vijf jaar het beste land ter wereld om zaken te doen. Dat blijkt uit een studie van het gezaghebbende instituut Economist Intelligence Unit (EIU) in Londen.

,,Nederland heeft in tegenstelling tot veel andere economieën geen enkele duidelijke zwakheid in het zakenklimaat. Het politieke systeem is stabiel en efficiënt, de arbeidsmarkt is flexibel, de financiële sector is bekwaam en het macro-economische klimaat is excellent'', zo concludeerde het instituut dat is gelieerd aan het invloedrijke economische tijdschrift The Economist.

Nederland heeft Hongkong verdrongen van de eerste plaats in de rangschikking.

De voormalige kroonkolonie is na vijf jaar aan de top te hebben gestaan, gezakt naar een zesde plaats op de lijst. De overdracht aan China heeft een negatief effect gehad op het zakenklimaat in de stad, aldus de EUI die in zijn studie de economische omstandigheden in zestig verschillende landen onder de loep nam.

Op een tweede plaats in de lijst van beste zakenlanden staat Groot-Brittannië. Het land blijft volgens de EUI profiteren van de gunstige houding van de overheid ten aanzien van buitenlandse investeringen, het gewicht van de kapitaalmarkt en de flexibele arbeidsmarkt. Het land kampt daarentegen wel met te hoge prijzen van vastgoed (vooral in Londen) en grote problemen met de infrastructuur en het transport.