Het is niet bewezen dat met mate aardbeien eten gevaarlijk is. Maar lobbyisten die gekant zijn tegen aardbeien beweren dat ze hoofdpijn, geheugenverlies en kanker kunnen veroorzaken. Studies staven die stelling niet maar ze tonen wel aan dat er een interactie is met het lichaam. Volgens het principe ,,beter voorkomen dan genezen'' zouden kinderen daarom geen aardbeien mogen eten, tenzij het echt nodig is maar in ieder geval nooit met slagroom.

Vervang ,,aardbeien'' door ,,mobilofoons'' en je krijgt de algemene tendens van het rapport van een comité van Britse experts over de gevaren van mobiel telefoneren. Omdat er zo weinig geweten is over de gevaren van straling, zal de ambivalentie van het rapport onnodig verwarring zaaien.

De National Radiological Protection Board heeft eenvoudigweg gezegd dat gsm's veilig zijn. Het rapport stelt dat de NRPB hardvochtig is maar slaagt er niet in om een degelijk bewijs te leveren om de conclusie van de NRPB te weerleggen.

Enkele eenvoudige punten vallen hier op.

Ten eerste hebben de radiogolven van gsm's duizend keer minder energie dan de hoeveelheid die nodig is om schadelijke ioniserende effecten te veroorzaken, zoals de straling bij X-stralen. Ten tweede is de straling van gsm's te laag om de temperatuur van de hersenen hoger te doen stijgen dan de normale fluctuatie. Andere vormen van schade zijn speculatief.

Ten derde verminderen gsm's automatisch hun output wanneer ze dicht bij een zendstation zijn. De kracht bedraagt dan misschien nog een duizendste van de volle kracht. Ten vierde is het opwarmend effect van de straling van zendstations 5.000 keer kleiner dan dat van gsm's. Het lijkt daarom verkeerd om aan te bevelen dat de bouw van zendmasten moet worden beperkt. Dat zou de concurrentie belemmeren en de gsm-toestellen zouden met een grotere sterkte moeten uitzenden.

Het mogelijke gevaar voor kinderen is niets meer dan een mogelijkheid. Er zijn geen harde bewijzen voor. Zelfs al zou het worden bewezen, zou het waarschijnlijk minder gevaarlijk zijn dan het eten van snoep of een bezoek aan de discotheek.

In het gebruik van de gsm in de auto schuilt blijkbaar wel een reëel gevaar. Maar dat gevaar is moeilijk te kwantificeren en kan niet veel groter zijn dan bij een conversatie met een inzittende.

In het rapport staan enkele zinvolle maar voor de hand liggende conclusies, zoals de noodzaak om meer onderzoek te verrichten, de zendapparatuur te controleren en het publiek duidelijker te informeren.

Maar de opstellers van het rapport gaan te ver wanneer ze het principe ,,beter voorkomen dan genezen'' hanteren. Dat wordt te vaak gebruikt om een angst voor het onbekende te rechtvaardigen.

Wetenschappers zouden heel voorzichtig moeten omspringen met dat principe. Als de regering reageert, zou ze bij de feiten moeten blijven en voor de rest de aardbeientest moeten toepassen.

© The Financial Times