BRUSSEL -- De markt voor woonkredieten viel tijdens het eerste kwartaal van dit jaar terug tot nagenoeg de helft van de activiteit tijdens de eerste drie maanden van 1999. De daling is het gevolg van de sterk gestegen rentetarieven, schrijft de Beroepsvereniging van het Krediet. Dinsdag verhoogt Fortis bank overigens de rente op woonkredieten met jaarlijks en vijfjaarlijks herzienbare rente.

Het aantal aangevraagde woonkredieten liep tijdens de eerste drie maanden van het jaar terug tot 130.000, een daling met 59 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Tijdens het eerste kwartaal werden ook dik 77.000 kredieten gerealiseerd. Dat is een daling met 41 procent.

Dat het aantal gerealiseerde kredieten zoveel lager ligt heeft volgens de vereniging niet alleen te maken met kredieten die geweigerd worden, maar ook met het toenemend aantal klanten dat aan ,,financiële shopping'' doet. Zij dienen dossiers in bij diverse instellingen en pikken er dan de meest voordelige uit. Daardoor neemt het aantal dubbeltellingen bij de aanvragen toe.

Bovendien is er Batibouw. Traditioneel speelt de invloed van die bouwbeurs in de periode maart-april op het niveau van de kredietaanvragen en pas in juni-juli op het niveau van de effectief gerealiseerde kredieten.

Heel opvallend is ook dat het aantal herfinancieringen van bestaande woonkredieten marginaal is geworden. Een logisch gevolg van de rentestijging. In 1997 en 1999 nam het kredietbedrag dat naar herfinancieringen ging, toe met respectievelijk 132 en 82 procent. In 1997 waren die herfinancieringen goed voor bijna een derde van het totaal aantal woonkredieten.

Ook in 1998 waren zij, ondanks een daling met 15 procent, goed voor 27 procent van het totale kredietbedrag. En vorig jaar namen zij meer dan een derde van de woonkredieten voor hun rekening. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar viel het aantal herfinancieringen terug tot minder dan 8 procent.

Door die spectaculaire daling verwacht de Beroepsvereniging van het Krediet dat de markt van het woonkrediet dit jaar zal terugvallen tot ruim 490 miljard frank, tegen 661 miljard frank in 1999. Dat is 7 procent meer dan in 1998 en 4 procent boven het peil van 1997.

De stijgende rente deed het aantal leningen met een vaste rente ook teruglopen van 80 procent van het totaal bedrag aan leningen in 1999, tot zowat de helft tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Fortis Bank kondigde ondertussen aan dat de rente op woonkredieten dinsdag met ongeveer een half punt omhoog gaat voor leningen waarbij de rente jaarlijks of vijfjaarlijks kan worden herzien. De verhoging betekent niet automatisch dat de klant die hogere rente ook betaalt. De banken stellen hun renteverhogingen zo lang mogelijk uit. In afwachting verlagen zij de commerciële kortingen. Als die marge opgebruikt is en de ,,geafficheerde'' rente verhoogd wordt, is er opnieuw ruimte voor kortingen.