BRUSSEL -- De minister van Financiën, Didier Reynders, is van mening dat een sterker institutioneel kader, onder meer op politiek vlak, voor de eurozone wenselijk is. Het zal de geloofwaardigheid van de euro ten goede komen, zegt hij.

Minister Didier Reynders zei dat vrijdag op de academische zitting ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Belgische Nationale Bank. Onder de toehoorders was Wim Duisenberg, voorzitter van de Europese Centrale Bank.

De Belgische minister van Financiën had het over de institutionele onaangepastheid van de eurozone. Hij wees erop dat het toezicht en de controle op de financiële instellingen en op de markten in de elf lidstaten van de monetaire unie nog erg versnipperd is en dat de ,,Euro-11'', de vergadering van de ministers van Financiën, overkomt als een informele club. ,,Dat is geen optimale situatie'', zei hij, ,,en ik vrees dat de financiële markten momenteel dezelfde mening uiten''.

België zit volgend jaar de eurozone voor, Frankrijk in de tweede helft van dit jaar. Reynders heeft met zijn Franse collega Laurent Fabius overleg gepleegd over een coherent actieprogramma voor die achttien maanden. De twee zijn van oordeel dat de identiteit en de zichtbaarheid van de eurozone als een gebied met een coherent beleid moet worden verstevigd.

De inspanningen van de Europese Centrale Bank en van de Europese Commissie moeten een verlengstuk krijgen op politiek, technisch en misschien ook institutioneel vlak, zei hij.