WARSCHAU/POZNAN -- De Vlaamse minister voor Buitenlandse Handel, Johan Sauwens (VU-ID), wil de Belgische diplomaten op de 120 ambassades en consulaten nog veel sterker ten dienste stellen van Vlaanderen. Deze ,,netwerking met ambassades'' wordt, net als de uitbreiding en uitdieping van Export Vlaanderen na de ,,opsplitsing'' van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH), de komende maanden geconcretiseerd.

Terwijl prins Filip en prinses Mathilde het mooie weer maken met de BDBH in China, trokken Sauwens en Marc Van Craen, de nieuwe directeur-generaal van Export Vlaanderen, op driedaagse economische missie naar de zonovergoten Poolse steden Warschau en Poznan.

,,Deze missie is een succes geworden dankzij de samenwerking tussen Export Vlaanderen en de Vlaamse Confederatie Bouw'', zei Sauwens op het einde van de trip. ,,De samenwerking met beroepsfederaties zullen we daarom nog uitbreiden.''

Dat is een van de aandachtspunten in de hervorming van Export Vlaanderen. Sauwens wil de Vlaamse uitvoerdienst verder uitbouwen nu de conferentie voor de staatshervorming (Costa) werkt aan de vervanging van de BDBH door een federaal agentschap voor buitenlandse handel. ,,Overal ter wereld moeten heuse Vlaamse netwerken ontstaan'', zegt Sauwens.

Van de ruim 250 personeelsleden van Export Vlaanderen (budget 1,2 miljard) werken er 180 op tachtig buitenlandse posten. De BDBH werkt met zowat 1 miljard frank en telt 200 personeelsleden, maar heeft geen buitenlandse vertegenwoordigers. ,,Binnenkort willen we minstens honderd buitenlandse vestigingen hebben. Onze medewerkers moeten daar voortaan nog meer gespecialiseerd en meer sectorgericht werken.''

Sauwens rekent daarvoor onder meer op federale hulp. ,,Ik heb het gevoel dat Export Vlaanderen meer gebruik moet maken van de Belgische diplomaten. Export Vlaanderen vormt voortaan de ruggengraat. De federale ambassades moeten voor ondersteuning zorgen. De diplomaten zijn zelf vragende partij'', zegt Sauwens. ,,Zij moeten immers vandaag al voor driekwart van hun activiteiten een beroep doen op de gewesten.''

Hoe sterker Vlaanderen, hoe sterker België, moet zowat het achterliggende principe zijn dat de eventueel weifelende Belgische diplomatie -- en het Hof -- moet overtuigen.

Hoe de netwerk- en personeelsuitbreiding van Export Vlaanderen concreet gaat gebeuren -- en of er een algemeen examen komt voor Vlaamse economische vertegenwoordigers (VLEV) -- wil Sauwens tegen oktober-november bepalen. Dan moet de begroting opgesteld worden. ,,Tegen dan willen we ook het personeelsstatuut in orde brengen van de werknemers in Brussel en van de Vlev'ers .''

,,Bij de opsplitsing van de BDBH gaan we kijken welke afdelingen (statistiek, geschillen, informatie...) bij ons terecht kunnen en welke beter bij het federaal agentschap blijven. De personeelsleden zouden naar Export Vlaanderen kunnen komen, maar kunnen even goed een post in een ministerie krijgen. Ook hier moeten we de komende weken en maanden nog bepalen wat het juist wordt, in overleg met onze federale partners.''

  • Volgende week: portret Poolse bouwsector.